SDG Charter Signatory

Duurzaamheid.nl

More solutions for the world of tomorrow

About us

Social Enterprise
Heeswijk (NB)
No


Met onze online en offline community Duurzaamheid.nl willen we bedrijven en organisaties bewust maken van de impact die zij kunnen hebben op het behalen van de Werelddoelen. We richten ons op ketens, regio’s en (coalities van) mkb-bedrijven; partijen waar de executie van duurzame transitie ligt. Het is ons streven dat zij bekend zijn met de SDG’s, weten op welke doelen zij de meeste impact kunnen hebben en deze doelen niet alleen in hun strategie opnemen, maar ze ook in de uitvoering verankeren.

De website www.duurzaamheid.nl draait om het inspireren, verbinden en activeren van bedrijven. Maar we zijn er niet alleen online: jaarlijks organiseren we verschillende bijeenkomsten tussen experts onderling en tussen experts en een breder publiek om kennis te delen, mensen te verbinden en vragen uit het netwerk op te lossen. We brengen experts en bedrijven samen om barrières weg te nemen en bewezen duurzame innovaties op te kunnen schalen en zo de impact te vergroten.

Via een ander kanaal richten wij ons op een heel andere doelgroep: als initiator van 17 doelen die je deelt laten we de Nederlandse bevolking via campagnes, prijsvragen en andere initiatieven kennismaken met de Global Goals for Sustainable Development. Kinderen spelen hierin een centrale rol.
.