Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

De Nationaal Rapporteur doet aanbevelingen om de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen te verbeteren.

Our Impact

Op 28 september heeft de Nationaal Rapporteur samen met the United Nations Office of Drugs and Crime een nieuwe methode om het aantal slachtoffers van mensenhandel te schatten gepresenteerd. Voor het eerst hebben we nu een betrouwbaar inzicht in het werkelijke aantal slachtoffers. Dat ligt rond de 6.250 per jaar. Dat is zo’n vijf keer hoger dan het aantal geregistreerde slachtoffers. Het maken van een betrouwbare schatting is belangrijk om mensenhandel goed aan te kunnen pakken. Hiermee hebben we indicator 16.2.2 voor Nederland gerealiseerd: het in kaart brengen van slachtoffers van mensenhandel per 100.000 van de bevolking verdeeld naar geslacht, leeftijd en vorm van uitbuiting.