Smart Energy NL

About


+31610474577

De transitie naar een duurzame en schone energie-infrastructuur is in volle gang. Smart Energy NL stimuleert kennisdeling over dit vakgebied en bevordert samenwerking tussen partijen. (zie ook www.smartenergynl.nl)

 

De groep telt ruim 2000 leden. Zij zijn onder andere werkzaam bij (lokale) overheden, energiebedrijven, onderwijsinstellingen, netbeheerders, ontwikkelaars, adviesbureaus en installateurs.

 

Wat we verzorgen

Trainingen - Wilt u uw kennis over de transitie van onze energievoorziening vergroten? Dan is onze basistraining wat voor u! Veel aandacht voor praktijkervaringen en demonstraties.

Themamiddagen - Tijdens deze interactieve bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp nader belicht. De middag eindigt met een netwerkborrel. Deelname is gratis.

Brainstormsessies - Zoekt u naar (nieuwe) oplossingen om verduurzaming te realiseren? Doe dan een brainstormsessie. Het levert frisse en verrassende resultaten op.