SDG Cafe - De Ondernemer als Wereldburger

SDG Café • 9 March 2018
Event date 22 Mar '18 15:00 - 18:00 CET (UTC +1)
Event location Museon Den Haag • Stadhouderslaan 37, The Hague, 2517 HV, Netherlands
0 comments
0 likes

De Sustainable Development Goals zijn een nieuwe kans voor jonge, duurzame ondernemers. En niet alleen voor de ondernemers zelf, maar ook voor hun klanten. Er is een nieuwe wereld te winnen, want:

  • Volgens onderzoek van het LEI laat het Nederlandse MKB per jaar zo'n drie miljard liggen omdat het te intern, nationaal gericht is, en te weinig samenwerkt met buitenlandse partners, te weinig im- en exporteert en te weinig investeert in het buitenland.
  • De trend in de hele wereld is naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Consumenten willen dat steeds meer om hun bijdrage te leveren aan duurzaamheid. Internationalee Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is aldus een kans voor ondernemer en voor de klant. Een win-win situatie.
  • Je doet het niet alleen, dus samenwerken, partnerships is altijd key en als Café verbinden we, werken we samen.
  • De ondernemende wereldburger moet om in de 21ste eeuw mee te kunnen, beschikken over 21ste century skills. Internationale en interculturele competenties en kennis hebben van wat er in je discipline of op je vakgebied in de wereld gebeurt.
  • Bij dat nieuwe ondernemen is er een nieuwe behoefte aan anders organiseren, partnerschappen, anders denken en doen, collectiviteit versus individualiteit, 

Programma:

15.00: Opening en welkom door Thea Fierens, coördinator van het SDG Café, namens de kerngroep van het Café en namens het Museon, gastorganisatie van deze editie van het Café.

15.10: Keynote: door Nadine Roijakkers, Directeur MBA aan de open Universiteit, Heerlen en mede-auteur van het zojuist verschenen boek “Reseach Open Innovation in SME’s”. Keynote over anders ondernemen en hoe jonge duurzame ondernemers pro- actief al dan niet worden gefaciliteerd door de instituties. Is er voor hun een adequaat en innovatief loket, gericht op collectief economisch en ecologisch succes?

15.30 Enkele pitches en dialoog:
# wie heb je, als jonge duurzame ondernemer nodig als partners en hoe kom je daar aan.

# wat heb je nodig van de “instituties”, hoe kunnen ze jou ondersteunen, zoals b.v. MKB Nederland, SER, gemeenten, Ministeries, KvK etc. Hoe ziet jouw “loket” er uit.

16.45: Opstellen adviezen

17.00 – 18.00: Netwerk Café, tijdens het netwerkborrel kan het gesprek en het netwerken bilateraal worden voortgezet met een biertje. 

 

Voor vragen of als je je wilt aanmelden voor een pitch stuur een mail naar Thea.Fierens@gmail.com. Vergeet niet op ''enrol'' te klikken wanneer je aanwezig wilt zijn bij het evenement!