Grensoverschrijdend Holland Circulair

EthicSchool • 17 April 2019
0 comments
0 likes

De brochure “Circular Cities” kwam vers van de pers tijdens het ronde tafelevenement van Holland Circulair Hotspot op 11 april 2019 in Den Haag. Deze brochure geeft een overzicht van Nederlandse kennis en kunde waarmee buitenlandse steden verduurzaamd kunnen worden, in de aanloop naar de handelsmissie naar de Smart Cities conferentie, 13-15 mei in New York. De cases uit de brochure komen ook op een website, waar nog plek is voor andere innovatieve praktijkvoorbeelden. Op 11 april werden ook kansen voor Nederland tijdens de Expo in Dubai in 2020 en in het terugdringen van Chinese e-commerceverpakkingsafval besproken. Het onlangs gelanceerde Versnellingshuis voor circulaire ondernemers werd eveneens uit de doeken gedaan. Deze website biedt toegang tot kennis, netwerken en geld voor bedrijven die op innovatieve manieren grondstoffen willen maken van afval. De banner van het boek Future Technologies We Want (van Ineke Malsch) richtte de aandacht op handreikingen voor maatschappelijk verantwoord innoveren voor duurzame ontwikkeling in samenwerking met alle stakeholders.