Atriumlezing Ontwikkeling van de Meerjarenvisie Gemeenten: verbinding met de Global Goals?

Event date 6 Nov '18 15:00 - 17:30 A (UTC +1)
Event location Atrium VNG • Nassaulaan 12, Den Haag, 2514 JS, Netherlands

Thema
Hoe verbinden gemeenten de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Global Goals) van de VN met het gemeentelijk beleid? En wat maakt dat zo interessant? Op 6 november, van 15.30 – 17.00 uur delen drie sprekers hun ervaringen en inzichten in een Atriumbijeenkomst bij de VNG.

De Global Goals for Sustainable Development, kunnen niet gerealiseerd worden zonder de specifieke inzet van het lokaal bestuur. De doelen raken namelijk aan belangrijke gemeentelijke opgaven zoals het terugdringen van ongelijkheid, maatschappelijke integratie, duurzame productie en consumptie, een leefbare en veilige leefomgeving en kwalitatief en participatief bestuur.

Sprekers

  • Wobine Buijs, burgemeester van Oss, gaat in op de relevantie van de doelen voor gemeenten en hoe ze doorwerken in de gemeente Oss.
  • Frank Landman, directeur/loco-gemeentesecretaris gemeente Rheden, deelt hoe de Global Goals zijn benut voor een herinrichting van de gemeentelijke organisatie.
  • Hugo von Meijenfeldt, Coördinator Nationale Implementatie Global Goals geeft zijn visie op de verbinding lokaal-nationaal-internationaal.

De Atriumbijeenkomst staat mede in het teken van de ontwikkeling van de Meerjarenvisie VNG 2020-2024.