Energietransitie langs de weg van lerende ecosystemen

LeAD GLocal • 11 November 2018
0 comments
0 likes

De energietransitie is meer dan een complex probleem, het is een ontembaar vraagstuk (wicked problem). Het is noodzakelijk dat het lerend vermogen en de wendbaarheid binnen onze samenleving wordt vergroot. De noodzaak snel en fundamentele maatregelen te nemen die van positieve invloed zijn op de ecologische omstandigheden zijn cruciaal. Wat is er voor nodig om deze transitie mogelijk te maken? Welke actoren moeten hierin samenwerken? Op welke manier zouden zij dit moeten doen? Hoe zorgen wij ervoor dat kennis informatie wordt, en informatie wordt toegepast?

Files