Impressions & Summary SDG Cafe 25 January

SDG Café • 8 February 2018
0 comments
1 likes

Impressies van het SDG Cafe van 25 Januari in de Malietoren, met als thema: Jong internationaal verantwoord ondernemerschap en de SDG’s.

Een kleine 100 deelnemers verzamelden zich donderdagmiddag 25 januari in de lobby van de Malietoren voor deze editie van het SDSG Cafe. Het programma? Een keynote van vice-voorzitter van MKB Nederland, Fried Kaanen, een groot aantal pitches van jonge duurzame ondernemers die gemotiveerd door de SDG’s een innovatief en duurzaam ondernemerschap aan het ontwikkelen zijn, dialoog hierover en tot slot verder netwerken met een biertje. 

OPENING:

Welkom aan allen door Thea Fierens, coordinator van Cafe, namens de Cafe kerngroep en MKB Nederland, onze gastorganisatie van dit Cafe. Veel dank en lof hiervoor. 

En wat is het SDG Cafe?

Het SDG Cafe is een vrij en onafhankelijk initiatief waar een ieder die actief is met de SDG”s kan komen om elkaar te ontmoeten, elkaar te versterken, samen te werken zonder de grenzen van de eigen organisatie of SDG doel. Interactief en leren en inspiratie vinden, dat is het Cafe.  We sluiten altijd af met adviezen: aan onszelf, aan instellingen. Partnerschappen zijn cruciaal en die partners kun je vinden in het Cafe. 

Aanwezig zijn aldus NGO’s, duurzame ondernemers, kennisinstellingen, gemeenten, Ministeries, kunstenaars of individuen die samen een doel hebben: het halen van de werelddoelen door daar actief, creatief en effectief aan bij te dragen. 

Het Cafe wordt georganiseerd door een kerngroep met coordinator Thea Fierens en wordt gesteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het SDG Charter. De lokatie is wisselend. En deze keer waren we te gast bij VNO-NCW en MBK Nederland. 

Gerrit van Doorn, lid van de kerngroep SDG Cafe, geeft als inleiding een voorbeeld van het in partnerschap werken. Het betreft het zeewier platform, waarbij het initiatief is genomen een proefboerderij op de Noordzee in te richten. Van denken naar doen naar versnellen als mindset. 

KEY-NOTE

Fried Kaanen, vice-voorzitter van het MKB Nederland geeft aan zeer verheugd te zijn dat MKB Nederland dit Cafe kan hosten. Het past in het gedachtengoed van MKB om jong en duurzaam ondernemen te promoten en te ondersteunen. Nog onlangs mocht Michael van Straalen 10 jonge ondernemers onderscheiden als winnaars van het Oranje Handelsmissie Fonds, zoals bv Earth Water of Africa Clean Energy. Ondernemers met lef en leiderschap met als inspiratie de 17 doelen. Die doelen herbergen thema’s waar ondernemend Nederland sterk in is, zoals landbouw, water, banen voor iedereen of de circulaire economie. De SDG’s draaien om partnerschappen en dat polderen en samenwerken zit ook in onze genen. Vanuit die gedachte geeft Fried Kaanen ons enkele adviezen mee:

1: Hoe kunnen we die partnerschappen beter faciliteren

2: Nederlandse oplossingen beter over de grens zetten, o.a. door het net opgezette initiatief: “NL.International Business”

Ondernemers hebben dus impact op de SDG’s, maar de SDG’s zijn ook van invloed op de ondernemers. Nog lang niet alle ondernemers hebben de SDG’s al opgenomen in hun bedrijfsvoering en daarom wordt ism Buitenlandse Zaken gewerkt aan die waarde creatie. 

B.v. door het grondstoffenakkoord, het 100.000 banenplan of het internationaal verantwoord ondernemen als basis voor alle bedrijven. Vooral dat uit werken is voor de SDG doelen van groot belang. 

Tot slot: de kernoorzaken van armoede moeten worden aangepakt, werkgelegenheid is hierbij cruciaal en daarom zijn de initiatieven die hier vandaag in het cafe worden gepresenteerd van eminent belang voor de toekomst. De brochure “Global Challenges, Dutch Solutions wordt aan ieder uitgereikt. Fried Kaanen nodigt het SDG Cafe uit voor een volgende editie van het SDG Cafe bij de Metaalunie, waar hij voorzitter is. Staat genoteerd!

PITCHES

Na de keynote van Fried Kaanen volgen een aantal pitches. Een veelkleurig gezelschap van jonge ondernemers met een veelzijdige aanpak van de diverse SDG’s, veelal internationaal, maar ook van nationaal. Een greep uit het pallet van pitches:

Merlijn Twaalfhoven van de “Turn Club” slaat een brug tussen de kunstenaars mindset en de jonge SDG ondernemers, omdat anders denken nodig is in de omslag naar duurzaamheid. www.whatartcando.org

Saskia Verbunt van Philips over het duurzaamheidsprogramma van Philips.zie ook: www.Philips.nl  over duurzaamheid.

Jeroen van Dijken met een pitch over de textielconvenanten. www.mkb.nl. De convenanten zijn van groot belang om misstanden zoals in de textielsector in Bagla-Desh te bestrijden. 

Richard den Ouden, van Croda over o.a. de SDG “Relevance Tracker”. De tracker stroomlijnt het gesprek over transparantie tussen partners in de toeleveringsketen en helpt bij doelen voor verduurzaming. zie ook: www.mvonederland.nl

Judith Walker van “Africa Clean Energy” “ over schoon koken en duurzame energie in Afrika. Bezoek de website, de moeite waard: www.cleanenergy.com

Claudia Koole over het “Global Goals Passie Systeem”, een aanpak bestaande uit vier pijlers om de doelen goed in de markt te zetten in je eigen omgeving. De website: www.prosperascenario.nl. Het boek, een van de pijlers mot je zeker niet missen. 

“Making Africa Work”, Programma van PUM (Programma Uitzending Managers) o.l.v. Jan Jongbloed. www.pum.nl Het programma is gericht op werkgelegenheid in 5 Afrikaanse landen. zie ook: www.makingafricawork.org 

Of Peter Meijer met de feed-calculator, een prachtige innovatie om “Zero Hunger” SDG 2 aan te pakken. Een slim tool om de voederkosten sterk te verlagen. Zie: www.feedcalculator.com voor alle relevante informatie. 

Michiel de Koning van “Heroes and Friends” www.heroesandfriends.com een tool om support te verwerven voor je project. Onontbeerlijk. 

Marise Blom van “Scope Insight”met www.scopeinsight.com een project gericht op de professionalisering van boeren organisaties om aldus effectievere landbouw te ondersteunen. 

Kees Froeling van “Studio Why”, de organisatoren van de Innovation Games, waarbij ze ism overheden en bedrijfsleven young professionals laten werken aan innovatievraagstukken. Zie ook: www.studiowhy.com 

Veronique Swinkels van BBK/door vriendschap sterker een communicatiestrategie als force for good. www.doorvriendschapsterker.nl 

Serge Kornuyt, www.beginstation.nl een netwerktool die innovaties samenbrengt met kennis. Weer zo’n slimme aanpak en tool. 

Klaas Johan Osinga van LTO Nederland. Landbouw is key, zowel in Nederland als waar dan ook ter wereld. Zie hierover de programma’s van LTO en duurzaamheid bij de website: www.LTO.nl 

Bram Ueffing van Schuttelaar&Partners met de relevante “SDG quickscan/csr Roadmap”. www.schuttelaar.nl  en www.sdgquickscan.nl over duurzaam en gezond, de “sustainable six”

Carl Samuels, gemeente Roozendaal/Bergen-op-Zoom en de SDG’s aldaar. Daar wordt intensief samengewerkt met VNO-NCW Brabant/Zeeland inzake de SDG’s. Een goed voorbeeld van inzet op lokaal, provinciaal niveau. 

Conny Berge van de stichting PEP. PEP staat voor ‘personal politics’, een onafhankelijke en neutrale non-profit organisatie die zich ten doel stelt als intermediair tussen burger en overheid maatschappelijke knelpunten te signaleren en te werken aan structurele en kwalitatieve oplossingen. www.pepinternational.nl

Dialoog en adviezen

Er is veel energie en ambitie om de doelen te halen en daar in samen te werken. Duidelijk is ook dat het niet altijd allemaal eenvoudig is. Er is behoefte aan ondersteuning, wijze raad, partnerschappen en platforms. En we constateren dat ondernemen en werken ook vallen en opstaan is, uiteindelijk wordt je sterker. Dat blijkt nu ook, de initiatieven die gepresenteerd zijn tonen aan dat er en draagvlak en markt is voor het ondernemen voor de SDG’s. Andre van Heemstra voorzitter van “The Gobal Compact” spoort ons allen aan : ‘’heb vooral oog voor de kansen die de SDG’s bieden, een wereld van nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen gaan hiermee open, mogelijkheden voor inclusieve ontwikkeling”. En is er financiele ondersteuning voor die SDG”s, is de vraag?  Niet echt, geeft Ronald Wormgoor van het `Ministerie van Buza aan, er is geen financieel kader voor de doelen, wat niet wegneemt dat er een prima subsidie aanbod is. Buza vraagt ook aandacht voor de duurzaamheid van het regeerakkoord, benieuwd als ze zijn naar de opinie van de zaal hierover. Dat regeerakkoord en de duurzaamheid staat trouwens centraal in een event georganiseerd door het SDS Charter op 7 maart in Nieuwspoort. Daarvoor kun je je nog aanmelden. Er waren veel, te veel (?) pitches deze keer, waardoor de dialoog wat beperkt bleef. Dat zullen we bijstellen bij het volgende cafe. 

Dan nu de adviezen. 

De adviezen van het vorige cafe zijn in beweging, daarvoor aandacht!

  • inwerkgesprekken alle Ministers over de SDG’s, advies aan het cafe
  • een Raad voor de SDG’s, a la de Mensenrechtenraad, advies aan Buza
  • meten van de resultaten van de Nederlandse inzet bij de SDG’s in os landen, advies aan het CBS, die alleen de Nederlandse ontwikkelingen volgt en meet. 
  • meer SDG’s in het onderwijs, advies aan het cafe. 

Voor dit cafe komen daar de volgende adviezen bij:

  • de MKB adviezen van Fried: het internationaliseren van de Nederlandse innovaties; het faciliteren en entameren van partnerschappen,
  • SDG ondernemerschap is werken in partnerschappen, dus ontmoet elkaar, werk samen, duik erin en werk anders. De SDG’s bieden nieuwe kansen. 
  • communiceer de SDG’s binnen al je netwerken. Nodig mensen uit en neem ze mee naar het Cafe. 
We sluiten af:

Aan het werk en doen. Het succes van de SDG’s ligt in onze handen en we kunnen dat waarmaken. We staan er samen voor en we blijven elkaar ontmoeten. 

We maken vanaf nu ook meer gebruik van de al bestaande SDG Social Media:

- Facebook SDG Nederland Community (“Tinder” van de SDG beweging)

- De SDG Gateway: www.sdggateway.nl. Hier kunt u een profiel aanmaken voor uzelf en/of uw organisatie. Door het uploaden van evenementen, rapporten en andere projecten kunt u laten zien op welke manier u en/of uw organisatie bijdraagt aan de SDGs. Neem ook eens een kijkje wanneer u benieuwd bent op wat voor manieren andere organisaties werken met de SDGs, of op welke manieren u zelf kunt bijdragen. 

Impressies van het SDG Cafe worden u toegestuurd, inclusief de email lijst aanwezigen en inclusief de video die van dit cafe is gemaakt. 

Daarvoor is de link https://vimeo.com/253212810

Voor vragen en reacties:

Thea Fierens

Thea.Fierens@gmail.com