Monitoring target 16.2 of the United Nations' Substainable Development Goals; a multiple systems estmimation of the numbers of presumed human trafficking victims in the Netherlands

0 comments
0 likes

Dit onderzoek is door de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen en United Nations Office of Drugs and Crime gepresenteerd op 28 september 2017 bij de Verenigde Naties. Hrt bevat een nieuwe methode om het aantal slachtoffers van mensenhandel te schatten. Voor het eerst hebben we nu een betrouwbaar inzicht in het werkelijke aantal. Dat ligt rond de 6.250 per jaar. Dat is zo’n vijf keer hoger dan het aantal geregistreerde slachtoffers. Het maken van een betrouwbare schatting is belangrijk om mensenhandel goed aan te kunnen pakken.

Files