Global challenges, Dutch solutions

0 comments
1 likes

"Entrepreneurs and their commitment to the Sustainable Development Goals (SDGs)''. Under that title launched Global Compact Network Netherlands, VNO-NCW and MKB-Netherlands the new publication of the SDGs under the banner Global Challenges Dutch solutions.

Entrepreneurs are excited about the SDGs. They see it as THE global agenda until 2030. Precisely the Dutch business with all the knowledge and expertise to contribute to achieving the 17 SDGs. Especially when it comes to global issues like adequate food, health, access to clean water and energy. Cooperation with governments, NGOs and knowledge institutions is key. Something good Netherlands has mastered.

Companies are beginning asked this year what they are up to when it comes to the SDGs. These examples are partly contained in a letter from Minister Ploumen to parliament late May. However, the examples were so numerous that the organization decided to dedicate an extensive publication on the SDGs. To inspire and thus show what is happening.

The publication gives entrepreneurs explanation of how you can get started with the SDGS and many examples are shared how in practice is working on achieving the SDGs. 

 

*** Persbericht in het Nederlands: 

25 september 2017

Global Compact Netwerk Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland lanceren nieuwe SDG publicatie

‘Ondernemers en hun inzet voor de Sustainable Development Goals (SDGs)’. Onder die titel lanceren Global Compact Netwerk Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland vandaag de nieuwe publicatie over de SDGs onder het motto Global challenges Dutch solutions.

Ondernemers zijn enthousiast over de SDGs. Ze zien het als dé wereldagenda tot en met 2030. Juist het Nederlandse bedrijfsleven kan met alle kennis en expertise bijdragen aan het realiseren van de 17 SDGs. Vooral ook als het gaat om wereldvraagstukken als voldoende voedsel, gezondheid, toegang tot schoon drinkwater en energievoorziening. Samenwerking met overheden, NGO's en kennisinstellingen is daarbij key. Iets dat Nederland goed onder de knie heeft.

Bedrijven zijn begin dit jaar gevraagd wat zij zoal doen als het gaat om de SDGs. Die voorbeelden zijn deels opgenomen in een brief van Minister Ploumen aan de Tweede Kamer eind mei. Echter het aantal voorbeelden was zo talrijk, dat de organisaties besloten een uitgebreide publicatie aan de SDGs te wijden. Om daarmee te inspireren en te laten zien wat er zoal gebeurt.

In de publicatie komen ondernemers aan het woord, wordt uitleg gegeven over hoe je met de SDGS aan de slag kunt en vele voorbeelden worden gedeeld hoe in de praktijk wordt gewerkt aan de realisatie van de SDGs. Ook wordt een agenda gelanceerd die cruciaal is om de implementatie te laten slagen.

Bij de SDG Impact Summit in Amsterdam op 25 september – precies 2 jaar na lancering van de SDGs in New York – wordt de publicatie gedeeld. Zie ook onze website: http://www.gcnetherlands.nl/nieuws/publicaties/129-ondernemers-en-hun-inzet-voor-de-sustainable-development-goals-sdgs.

Files