CNME Maastricht en regio

We create support for sustainable behaviour

About us

Education, Training & Research
Maastricht
No


CNME gelooft in de veerkracht van de natuur en in het oplossend vermogen van mensen. Duurzaamheid is geen trucje. Het is een manier van leven. Een oprechte en bovenal bewuste betrokkenheid bij mens, natuur en milieu.

CNME staat voor Centrum voor Natuur- en Milieueducatie. Het doel van ons werk is het verbinden van mensen en natuur in Maastricht en de regio. We betrekken burgers, bedrijven en overheden bij hun natuurlijke omgeving en zo creëren we draagvlak voor duurzaam handelen. 

CNME werkt aan concrete en praktische veranderingen in de maatschappij. Zo maken we een energie los die bijdraagt aan een duurzame samenleving. Dit doen we voor en met inwoners aan de hand van educatie, participatie en co-creatie. Samen met inwoners, scholen en bedrijven werken we in en om de stad aan een groene leefomgeving. Ecologisch beheer is hierbij een belangrijke activiteit. Verder leggen we natuurspeelplaatsen en tuinen aan en ondersteunen we initiatieven van anderen, bijvoorbeeld rond stadslandbouw. Samen met gemeenten en groene organisaties werken we aan een duurzame toekomst.