Subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN" open tot 15 februari 2019

0 comments
0 likes

Dien je projectvoorstel in en 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen'! 

  • Ben jij lokaal actief in Nederland? 
  • Wil jij graag bijdragen aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen? 
  • Vind je bijvoorbeeld ook dat de positie van vrouwen bij het aanpakken van milieuproblemen sterker moet worden?
  • En hebben jullie geld nodig voor een specifieke activiteit die anders wellicht niet mogelijk zou zijn?

Dan kunnen wij je misschien helpen....

WECF mag wederom 3 subsidies van 2000 euro verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen. Deze subsidies, uit de subsidieregeling "Maak Europa Duurzaam voor Iedereen", zijn bedoeld om lokale organisaties te ondersteunen.

De subsidieregeling is open tot 15 februari 2019 . Dien jouw voorstel in en 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen'!

In het project "Maak Europa Duurzaam voor Iedereen" staan de onderlinge verbanden van alle 17 SDG’s centraal. Door middel van diverse Europese, nationale en lokale acties, met speciale aandacht voor thematische campagnes over bestrijden van ongelijkheid (jaar 1), het aandacht geven aan duurzame voedselvoorziening en landbouw (jaar 2) en duurzame consumptie en productie (jaar 3) wordt aandacht gegeven aan vraagstukken over gender, migratie en klimaatverandering.

Indienen van subsidieaanvraag

Een van de onderdelen van het project is het verlenen van subsidies aan lokale groepen en maatschappelijke organisaties die op lokaal niveau actief zijn en werken aan de uitvoering van en bewustwording over de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en de Agenda 2030. Op lokaal en nationaal niveau zijn er 3 projectsubsidies van 2000 euro beschikbaar. Op Europees niveau zijn er ook subsidies beschikbaar voor landelijke non-profits voor grotere campagnes tot een maximum van 7500 euro. Meer info over deze subsidies is te vinden op de website van het EEB: https://makeeuropesustainableforall.org/get-a-grant/#lot2 

Voor de subsidie van 2000 euro kun je je aanmelden bij WECF Nederland. Lees hier meer over het indienen van het projectvoorstel en het opstellen van het budget. 

Aanmeldformulier: https://www.surveymonkey.com/r/VHQDFMD?fbclid=IwAR1Ax372UIGbcm6v0Fbu86Diy9Jk4CsgeeWW6YtdzesvuiaYzIbEQpFkDFo 

Budget 

Let er wel op dat je het budget bewaart als PDF als je het wilt verzenden via het aanmeldformulier. Het aanmeldformulier accepteert helaas geen excelfiles.

DEADLINE AANVRAAG 15 FEBRUARI 2019 

Meer informatie: chantal.vandenbossche@wecf.org