Van ondertekening naar financiering: alle hens aan aan dek!

Deze breakout sessie was deel van de SDG Impact Summit op 25 september.

Our Impact

We kijken terug op een druk bezochte workshop met levendige discussies over de financiering van de SDG's. De oogst is een drietal kernachtige aanbevelingen waarmee de politiek aan de slag kan. Deze zullen terug komen in de SDG Road Map van de Impact Summit:

  • Tax justice: De overheid zet in op Europese minimum belastingtarieven en afspraken waarmee ook belangen van ontwikkelingslanden geborgd kunnen worden en kapitaalvlucht naar belastingparadijzen kan worden tegengegaan. Nederland draagt deze positie ook mondiaal uit.
  • Blended finance; Het financieringsinstrumentarium van de overheid moet SDG-proof worden. De Algemene Rekenkamer scant het Nederlandse financieringsinstrumentarium hierop. Daarnaast wordt een multi-stakeholder platform wordt gecreĆ«erd om kennis over en ervaring met blended finance te delen.
  • Hervorming belastingstelsel: De overheid zorgt voor een verschuiving van belasting op arbeid naar belasting op kapitaal en milieu, stimuleert op die manier bedrijven om bij te dragen aan de SDGs en om van Nederland een koploper te maken op het gebied van duurzame innovaties.