Handreiking lvdo voor Technasium

Materiaal leren voor duurzame ontwikkeling

About the initiative


Product
EUROPE

Technasia leren voor Duurzame Ontwikkeling

Om ons milieu en onze toekomst te sparen is duurzaam denken, produceren, consumeren en handelen noodzakelijk. Ook Technasia dragen bij aan die duurzame ontwikkeling. Er is geen bèta-technisch onderzoek of ontwerp waar duurzame ontwikkeling geen onderdeel van uitmaakt. Dat besef willen we onze leerlingen bijbrengen en laten waarmaken. Hiervoor en hierom maken wij werk Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO). 

 

Handvatten om LvDO te implementeren

Op www.technasium.nl/lvdo vind je een handreiking, checklist en film met informatie en handvatten om LvDO te implementeren in het Technasium onderwijs. Dit materiaal ontwikkelden we speciaal voor onze Technasium docenten.

Samen werken aan onze ambitie

We hebben alle Technasia uitgenodigd aan de slag te gaan met de uitgangspunten, de methodiek en didactiek van LvDO. Leren voor duurzame ontwikkeling verrijkt het Technasium onderwijs. Het werken en leren vanuit een duurzaam perspectief is binnen ons onderwijs en het betatechnisch domein onmisbaar. 

Handreiking LvDO
Leerlingen kunnen de voor LvDO nodige kennis, vaardigheden en houding opdoen als de leeractiviteiten (O&O projecten) aan een aantal didactische en inhoudelijke criteria beantwoorden. Deze criteria vatten we in de handreiking in zes uitgangspunten. Door bij het schrijven en uitvoeren van projecten uit te gaan van deze zes uitgangspunten kan een docent zorgen dat LvDO optimaal tot zijn recht komt binnen het Technasium onderwijs.
>> Download de handreiking

Checklist LvDO
De zes uitgangspunten voor LvDO werkten we uit in een handige checklist die docenten kunnen gebruiken om te controleren of alle uitgangspunten voor LvDO in een project geborgd zijn.
>> Naar de online checklist
>> Download de checklist

Film LvDO
De film die we voor onze docenten ontwikkelden is te bekijken via YouTube .

 

Verder lezen

Karen Laarveld, Stichting Technasium, en Stan Frijters, Aeres Hogeschool Wageningen, stonden aan de basis van Leren voor Duurzame Ontwikkeling binnen het Technasium. Zij hebben in verschillende andere publicaties hun kennis en ervaring gedeeld. Bijvoorbeeld: