SDG Innovation Challenge

De opleiding Advanced Business Creation van Avans Hogeschool organiseert van 29 januari t/m 26 juni 2018 SDG Innovatie Challenges

About the initiative


Project/Program
WORLD

Wat is de Avans hogeschool SDG Innovatie challenge?

De opleiding Advanced Business Creation van Avans Hogeschool organiseert van 29 januari t/m 26 juni 2018 Innovatie Challenges voor 3de jaars studenten om zo de UN Sustainable Development Goals (SDGs) een duidelijke plek te geven in de opleiding.

Gedurende een semester zullen teams van (3) studenten, samen met docenten en opdrachtgevende organisaties/bedrijven, een innovatieopdracht formuleren die bijdraagt aan (een van de) SDGs. Alle SDGs zijn potentieel onderwerp voor een challenge; studenten maken een individuele keuze.

Teams van 3 studenten werken vervolgens 20 weken (zelfstandig) aan de uitwerking van het concept, product of dienst, waarbij de focus ligt op toepasbaarheid van dit product of dienst in de praktijk. Tijdens deze fase wordt studenten ook gevraagd ondersteuning/expertise te zoeken van externe organisaties en experts wereldwijd. Tenslotte zijn de studententeams onderdeel van een ‘learning community’ (in totaal 8 communities van elk 5 studententeams met een thematische focus binnen de SDGs). Zo draagt de challenge ook bij aan ‘peer learning’ tussen de studententeams en een thematische verdieping van de kennis van studenten over de SDGs.

 

Wat vraagt Avans van bedrijven en organisaties?

Avans hogeschool zoekt bedrijven en organisaties die:

  • Een aansprekende case/voorbeeld rondom SDGs in praktijk kunnen presenteren voor en na de kickoff van de Challenge op 29 januari op de Avans Hogeschool in Den Bosch. Er is dan een ‘best practices’ markt gepland om de SDGs meer tastbaar te maken voor studenten.

- Opdrachtgever willen zijn voor een (of meerdere) studententeams en hiermee een SDG gerelateerde innovatie binnen hun bedrijf/organisatie willen ontwikkelen.

Van opdrachtgevers wordt (vooral bij de start en afsluiting van het semester) beschikbaarheid gevraagd van totaal ongeveer 2 dagen. Daarnaast vragen docenten en studenten van opdrachtgevers om beschikbaarheid van informatie, toegang tot relevante netwerken en eventueel behandeling van vragen.

 

En wat krijgt u er als bedrijf of organisatie voor terug?

  • Een oplossing of uitgewerkt idee op een voor u relevante SDG (product)innovatie, die vervolgens kan worden toegepast in uw bedrijf of organisatie;

- Meer zichtbaarheid van de bijdrage die u als bedrijf of organisatie levert aan de SDGs;  

- Contact met talentvolle studenten voor het werven van young professionals voor stages, traineeships en junior posities.

  • Netwerkmogelijkheden met andere bedrijven en organisaties tijdens de kickoff meeting en de afsluitende conferentie in juni.

 

 

Interesse?

Heeft u interesse om iets te presenteren op de SDG Best practices markt en/of een opdrachtgever te zijn voor 1 of meerdere teams van studenten? Neem dan voor 22 januari 2018 contact op met Kees van Kaam via het mailadres cjm.vankaam@avans.nl .