BNG Gebiedsontwikkeling

BNG Gebiedsontwikkeling wil risicodragend participeren in gebiedsontwikkeling.

About the initiative


Project/Program
Western Europe

BNG Gebiedsontwikkeling is opgericht in 1997 als 100% dochter van BNG Bank, onder de naam Ontwikkelings- en Participatiebedrijf Publieke sector (OPP). Gemeenten, de aandeelhouders van BNG Bank, bleken behoefte te hebben aan een partij die kennis heeft van de financiële opzet van hun plannen en hierin risicodragend wil participeren. Voorwaarde was dat die partij geen belangen heeft in vastgoed, advies of de uitvoering van openbare werken. Daarnaast zochten gemeenten deskundige en neutrale ondersteuning bij de realisatie van die plannen.

Wanneer u als overheidspartij ruimtelijke plannen wilt realiseren heeft dit letterlijk en figuurlijk veel voeten in de aarde. Verantwoorde financiering is een van de belangrijkste sleutels tot succes. Hoogwaardige kennis en rijke ervaring op dit gebied maakt BNG Gebiedsontwikkeling een ideale partner in gebiedsontwikkeling. Wij leveren maatwerk en houden uw wensen continue in het vizier, zodat uw plannen op een verantwoorde manier realiteit worden.

Als u wilt samenwerken met BNG Gebiedsontwikkeling en tot planontwikkeling wilt overgaan, dan is een zorgvuldige werkwijze gewenst.

BNG Gebiedsontwikkeling werkt met een gefaseerde en gestructureerde aanpak die bestaat uit de volgende stappen.

1. Haalbaarheidsonderzoek

Het startpunt is een eerste screening variërend van een quickscan tot een compleet haalbaarheidsonderzoek. Dit is afhankelijk van de aanwezige relevante informatie. BNG Gebiedsontwikkeling gaat een samenwerking aan als de haalbaarheid van de ontwikkeling is aangetoond. Zowel op financieel vlak als op gebied van planologie, markt en technische realisatie. BNG Gebiedsontwikkeling verricht een haalbaarheidsonderzoek enkel bij zicht op een mogelijke samenwerking (participatie).

2. Samenwerkingsovereenkomst (SOK)

De tweede stap bestaat uit het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst die voorziet in de oprichting van een aparte juridische entiteit. Op deze manier kunnen we de financiële risico's beperken en beheersen.

3. Organisatiestructuur

BNG Gebiedsontwikkeling werkt in hechte samenwerking met haar partner in een vast te stellen organisatiestructuur. Daarbij wordt ook vastgelegd welke regiefunctie de partner wenst. Deze structuur waarborgt de inzichtelijkheid van het proces, van de financiën en van de risico's.

Bovenstaande aanpak is flexibel in te vullen, afhankelijk van het ontwikkelingsplan en de wensen van onze partner.