Delta Lloyd Foundation

Van armoede naar kansen

About us

Foundation
Amsterdam
No


Van schulden naar kansen

Delta Lloyd Foundation is in 2008 opgericht om financiële zelfredzaamheid in Nederland te bevorderen. Op dit moment is ons belangrijkste programma het programma Van schulden naar kansen. Het is onze ambitie om de komende jaren 11.625 huishoudens die in armoede leven, veroorzaakt door schulden, meer financieel zelfredzaam te maken.

Met het programma Van schulden naar kansen werken we aan een concreet doel, namelijk: armoede door probleemschulden in 4 steden in Nederland binnen 5 jaar terugdringen, door in die steden als verbindende factor op te treden tussen maatschappelijke organisaties, kennis- en onderzoeksinstituten en vrijwilligers. 

Bovendien ondersteunen we maatschappelijke organisaties financieel. Hierbij gaat het specifiek om lokale projecten die mensen helpen orde en overzicht in hun financiën aan te brengen, financieel assertiever te worden en hun inkomen te vergroten.

Onze activiteiten in de wijken worden door de Hogeschool van Amsterdam onderzocht op impact en effect. Hiermee creëren we inzicht in wat werkt in de aanpak van schulden en armoedebestrijding.

Wij geloven dat ons programma bijdraagt aan een duurzame oplossing van armoede in Nederland.