SDG Charter Signatory

SDG Facilitators

Facilitates purpose driven collaboration

About us

Education, Training & Research
Den Haag
No


De (inter)nationale vraagstukken vragen om een nieuw soort creativiteit en sectoroverstijgende samenwerkingsverbanden. SDG Facilitators zorgt ervoor dat mensen en organisaties efficiënt en duurzaam hun doelstellingen bereiken in een lerende omgeving.

Wij faciliteren op een innovatieve en praktische wijze het (digitale) transformatieproces om (potentieel) werkenden en organisaties te laten meebewegen in een continue veranderende wereld. Door anders, integraal te organiseren: visie en (digitale) aanpak, houding, mindset én gedrag.
Hierbij gaan LevenLangOntwikkelen (ontwikkelen individu, NLSDG4) en CollectiefOntwikkelen (ontwikkelen collectief, NLSDG17) hand in hand met de SDG’s voor ogen en verbinden wij praktijk, wetenschap en beleid.

Wij werken aan één initiatief voor stroomversnelling van alle (SDG) initiatieven:
ooster Stroomversnelling.
Door innovatieve aanpak met o.a. een High-Impact innovatiespoor en Collectief Ontwikkelen met Impact.

Daarnaast zijn de eerste stroomversnellingsteams in beweging waar het geleerde in praktijk wordt gebracht en die we integraal verbinden met elkaar:
- SDG’s — duurzame ontwikkelingsdoelen (#NLSDGs)
- Ontwikkeling en Opleiding (#NLSDG4 en #NLSDG17)
- Arbeidsmarkt/werk (#NLSDG8)
- Duurzame energie en schone lucht (#NLSDG7)

Ook is een denk- en doetank 'Toekomstgericht Innoveren en Beleid' actief. Deze maakt noodzakelijke veranderingen voor het bereiken van daadwerkelijke doorbraken inzichtelijk en mogelijk.

Door inhoud én proces te organiseren bereiken wij bewustwording én resultaten.