SDG Charter Signatory

Plan Nederland

Girls First

About us

NGO
Amsterdam
No


Over ons

Identiteit

Plan Nederland, opgericht in 1975, is lid van de wereldwijde koepelorganisatie Plan International. De organisatie bestaat sinds 1937, toen de Britse oorlogscorrespondent John Langdon Davies zich het lot aantrok van de kinderen in de Spaanse Burgeroorlog. Plan is een internationale, humanitaire, kindgerichte ontwikkelingsorganisatie zonder politieke, godsdienstige of commerciële doelstellingen.

Plan werkt aan duurzame armoedebestrijding en betere levensomstandigheden voor kinderen in ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes. Plan voert kindgerichte gemeenschapsprojecten uit in 51 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Plan komt wereldwijd op voor de rechten van kinderen en een betere naleving van het Verdrag voor de Rechten van het Kind.

 

Visie

Plan staat voor een wereld waarin alle kinderen zich volledig kunnen ontwikkelen en waarin meisjes en jongens dezelfde rechten en kansen hebben. Een wereld die de rechten en de waardigheid van kinderen en de volwassenen om hen heen respecteert.

 

Plan’s missie

Kinderen staan aan de basis van alles wat Plan doet. Plan werkt aan concrete en blijvende verbeteringen in de levensomstandigheden van meisjes en jongens door:

  • Te luisteren naar kinderen en met hen samen te werken;

  • Uit te gaan van de kracht van ieder kind;

  • Kinderen, hun familie en de gemeenschap waarin zij leven in staat te stellen in hun basisbehoeften te voldoen;

  • De mogelijkheden van kinderen te vergroten om volledig mee te doen in de samenleving;

  • Op te komen voor de rechten van kinderen.