Nicaragua Komitee Haarlem

Common understanding and friendship by working together.

About us

NGO
Haarlem
No


De Stichting Nicaragua Komitee Haarlem stelt zich sinds 1986 ten doel het bevorderen van de ontwikkeling van de Regio Rivas in Nicaragua d.m.v. het opzetten en (doen) uitvoeren van verschillende projecten gericht op de hulp van de armsten in deze regio en probeert de Haarlemse bevolking hierbij te betrekken door het verrichten van activiteiten als het afvaardigen van bouwploegen, het houden van publieksacties, tentoonstellingen, collecten en mailings.

Stichting Nicaragua Komitee Haarlem geeft voorlichting over Nicaragua, voert acties ter ondersteuning van Nicaraguanen en maatschappelijke organisaties in met name de regio Rivas. Daarbij werft zij fondsen en subsidies voor (financiƫle) steun aan projecten, organisaties of individuen die bijdragen aan de verwezenlijking van haar doelstellingen. Daarbij kan het gaan om bijvoorbeeld publicaties, lezingen, documentaires, tentoonstellingen, bouwbrigades en stimulerende initiatieven zoals de training van Nicaraguanen en voorlichting daarover in Nederland.

Het beleid van de stichting wordt regelmatig herijkt om passend te kunnen reageren op de huidige ontwikkelingen.