1412 Marketing & Media

People do business with people, not with logos

About us

Private Sector
No


1412 Marketing & Media

Bij 1412 Marketing en Media komen klanten met diverse vraagstukken. Onderstaand een overzicht van enkele mogelijkheden. Afhankelijk van de vraag worden op specifieke kennis of uitvoeringsgebieden specialisten ingeschakeld. Hiermee wordt uw vraag altijd vakkundig ingevuld.

  • Strategische marketing ontwikkelen
  • Implementeren marketingstrategie
  • Borging marketing in beleid
  • Sparringpartner van directie en MT’s
  • Marktonderzoek
  • Ontwikkeling productbranding
  • Klantonderzoek
  • (Social) mediatraining directie en teams